Przejdź do stopki
ZARZĄDZENIE Nr 1144.2023 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz jej użytkownika wieczystego

ZARZĄDZENIE Nr 1144.2023 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na rzecz jej użytkownika wieczystego

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działkę ew. nr 2039/4 o powierzchni 0,0067 ha obj. Kw. Nr NS1M/00022107/8, położoną w Krynicy-Zdroju obręb Krynica Zdrój na rzecz jej użytkownika wieczystego, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 1116.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE NR 1116.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 134/1 o pow. 0,0300 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00016270/6, położoną w obrębie Czyrna, gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1117.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE NR 1117.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 134/4 o pow. 0,0161 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00016270/6, położoną w obrębie Czyrna, gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1119.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE NR 1119.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 343/14 o pow. 0,0295 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00013592/8, położoną w obrębie Krynica Słotwiny, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1066.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE NR 1066.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 795/1 o pow. 0,0033 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00021887/2, położoną w obrębie 0002 Krynica Wieś, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój

ZARZĄDZENIE  NR 1043.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 października 2022 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym   							Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r

ZARZĄDZENIE NR 1043.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 1628/8 o pow. 0,0078 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00019913/7, położoną w obrębie 0001 Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1042.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU  z dnia 14 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną  do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 1042.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 1042.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU  z dnia 14 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną  do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.&

ZARZĄDZENE NR 1012.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomość lokalową stanowiącą lokal nr 10 położony w budynku przy ul. Źródlanej 55 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

ZARZĄDZENIE NR 947.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE NR 947.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, obejmującą działkę ewid. nr 2124/1 o pow. 0,0230 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00020293/4, położoną w obrębie Krynica Zdrój, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę ewid. nr 2123.

ZARZĄDZENIE NR 881.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 844/2 o pow. 0,0298 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00019601/7, położoną w obrębie Tylicz gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 873.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 844/2 o pow. 0,0298 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00019601/7, położoną w obrębie Tylicz gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 872.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 208/33 o pow. 0,0646 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00027729/9, położoną w obrębie Berest gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 871.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 119/1 o pow. 0,0015 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00014117/2, położoną w obrębie Krynica Słotwiny, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 870.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 119/2 o pow. 0,0060 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00014117/2, położoną w obrębie Krynica Słotwiny, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENE NR 861.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomość lokalową stanowiącą lokal nr 9 położony w budynku przy ul. Popiełuszki 1 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

ZARZĄDZENE NR 808.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomość lokalową stanowiącą lokal nr 9 położony w budynku przy ul. Reymonta 12 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

ZARZĄDZENIE NR 797.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, obejmującą działkę ewid. nr 374/3 o pow. 0,0113 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00006147/2, położoną w obrębie Krynica Zdrój, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę ewid. nr 273.