Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 796.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe, obejmujące działkę ewid. nr 373/6 o pow. 0,0015 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00020293/4, oraz działkę ewid. nr 374/2 o pow. 0,0076 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00006147/2, położone w obrębie Krynica Zdrój, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę ewid. nr 367.

ZARZĄDZENIE NR 795.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, obejmującą działkę ewid. nr 373/5 o pow. 0,0065 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00020293/4, położoną w obrębie Krynica Zdrój, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę ewid. nr 352.

ZARZĄDZENIE NR 794.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, obejmującą działkę ewid. nr 373/4 o pow. 0,0052 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00020293/4, położoną w obrębie Krynica Zdrój, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę ewid. nr 351.

ZARZĄDZENIE NR 780.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, obejmującą działkę ewid. nr 505/10 o pow. 0,0077 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00020734/8, położoną w obrębie Krynica Wieś, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę ewid. nr 500/1, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00024646/9.

ZARZĄDZENIE NR 778.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, obejmującą działkę ewid. nr 505/8 o pow. 0,00022 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00020734/8, położoną w obrębie Krynica Wieś, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę ewid. nr 505/2 obj. księgą wieczysta nr NS1M/00024735/2, będącą własnością osoby fizycznej.

ZARZĄDZENIE NR 777.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, obejmującą działkę ewid. nr 505/9 o pow. 0,0045 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00020734/8, położoną w obrębie Krynica Wieś, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę ewid. nr 500/2, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00024647/9.

ZARZĄDZENIE NR 776.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, obejmującą działkę ewid. nr 1114/35 o pow. 0,0103 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00020867/9, położoną w obrębie Krynica Wieś, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę ewid. nr 1359/6, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00005918/1, będącą własnością osoby fizycznej.

ZARZĄDZENIE NR 775.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe, obejmujące działki ewid. nr 1389/8 o pow. 0,1286 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00025919/4, i nr 1393/3 o pow. 0,0121 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00023331/4, położone w obrębie Krynica Zdrój, z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działki ewid. nr 1389/3, 1389/5, będące własnością osoby fizycznej.

ZARZĄDZENIE NR 697.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 435/1 o pow. 0,0115 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00013728/1, położoną w obrębie Tylicz, gm. Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 670.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, obejmującą działkę ewid. nr 2509 o pow. 0,0585 ha położoną w obrębie Krynica Zdrój, wycenioną na kwotę 176.013,00 zł. brutto, na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Antoniego w Krynicy-Zdroju z przeznaczeniem na cele działalności sakralnej.

ZARZĄDZENIE NR 668.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 1424/2 o pow. 0,0375 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00026483/5, położoną w obrębie Tylicz, gm. Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 666.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki ewid. nr 1486/10 o pow. 0,0046 ha, i nr 1577/2 o pow. 0,0010 ha obj. księgą wieczystą NS1M/00013343/8, położone w obrębie Krynica Wieś, będące własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 665.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 850/5 o pow. 0,0056 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00020293/4, położoną w obrębie Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 663.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 850/3 o pow. 0,0134 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00020293/4, położoną w obrębie Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 662.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 850/2 o pow. 0,0269 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00020293/4, położoną w obrębie Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 653.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 2028/4 o pow. 0,0023 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00004826/2, położoną w obrębie Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 636.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 407 o pow. 0,0234 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00027478/4, położoną w obrębie Krynica Wieś, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 635.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 440/4 o pow. 0,0186 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00005945/9, położoną w obrębie Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój