Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 19.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 17.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 206/2 o pow. 0,0059 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00001519/6, położoną w obrębie 0004 Mochnaczka Wyżna, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 11.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 74/3 o pow. 0,0100 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00014743/9, położoną w obrębie 0006 Polany, Gmina Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 10.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 14.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 74/2 o pow. 0,0452 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00014743/9, położoną w obrębie 0006 Polany, Gmina Krynica-Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 6.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 08.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 2117/1 o pow. 0,0092 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00020293/4, położoną w obrębie 0001 Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 5.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 08.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 84/2 o pow. 0,0099 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00019426/6, położoną w obrębie 0001 Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1460.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 402/4 o pow. 0,0194 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00026483/5, położoną w obrębie 0008 Tylicz, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 1459.2024 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 2206/16 o pow. 0,0238 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00021253/9, położoną w obrębie 0001 Krynica Zdrój, będącą własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1397.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działki przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę ewid. nr 2459/6 o pow. 0,0046 ha, obj. księgą wieczystą NS1M/00014047/0, oraz działkę ewid. nr 35 o pow. 0,0022 ha obj. księgą wieczystą nr NS1M/00024198/6, położone w obrębie 0001 Krynica Zdrój, będące własnością Gminy Krynica-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 1344.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 13 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy

Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy, nieruchomość lokalową stanowiącą lokal nr 6 położony w budynku przy ul. Kraszewskiego 106 w Krynicy-Zdroju, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

ZARZĄDZENIE NR 1341.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 09 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 1341.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 09 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną  do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą

ZARZĄDZENIE NR 1340.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 05 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 1340.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 05 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną  do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą

ZARZĄDZENIE NR 1331.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

  ZARZĄDZENIE NR 1331.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin

ZARZĄDZENIE NR 1332.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE NR 1332.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. D

ZARZĄDZENIE NR 1333.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE NR 1333.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. D

ZARZĄDZENIE NR 1334.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE NR 1334.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. D

ZARZĄDZENIE NR 1321.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE NR 1321.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.

ZARZĄDZENIE NR 1320.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE NR 1320.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.

ZARZĄDZENIE NR 1319.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE NR 1319.2023 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 27 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego działkę przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.