Przejdź do stopki

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO z dnia 14 września 2023 r.

Treść

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1490) informuję, iż drugi przetarg ustny nieograniczonego na sprzedaż działki ew. nr 1170 o pow. 0,1047 ha,obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020293/4, położonej w Krynicy-Zdroju przy ul. Jastrzębiej, który miał odbyć się w dniu 14.09.2023 r. o godz. 1000.- zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.