Przejdź do stopki

W zimie czekają tu na Ciebie bardzo dobrze przygotowane trasy narciarskie na Jaworzynie Krynickiej, ...

Krynica-Zdrój zimą

Ale Krynica to nie tylko narty. Lodowisko gdzie można przez cały rok bez względu na aurę pościgać się na łyżwach oraz ...

Krynica-Zdrój latem

Najnowsze Informacje

Tłumacz Migam

Tłumacz Migam

Aby zlikwidować barierę komunikacyjną pomiędzy Urzędem a głuchymi klientami, 1 listopada br. uruchomiliśmy Tłumacza Migam – usługę natychmiastowego połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 12:00 do godz. 22:00 dnia 20.05.2024 r. prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h.

III edycja konkursu GOZ Lider Małopolski

III edycja konkursu GOZ Lider Małopolski

To konkurs skierowany do uczniów małopolskich szkół ponadpodstawowych oraz do przedsiębiorców, wykorzystujących w swoim miejscu nauki/pracy rozwiązania zgodne z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest”

Zarządzenie Nr 1468.2024 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest”

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 22:00 dnia 26.04.2024 r. do godz. 07:00 dnia 27.04.2024 r. prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do -2°C.

Przypomnienie o terminie składania oświadczenia dotyczącego posiadania i użytkowania sprzętu komputerowego

Przypomnienie o terminie składania oświadczenia dotyczącego posiadania i użytkowania sprzętu komputerowego

Przypominamy, że zgodnie z Procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, stanowiącą załącznik do podpisanych Umów, Beneficjenci projektu „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR” zobowiązani są do składania oświadczenia dotyczącego posiadania i użytkowania sprzętu komputerowego.

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w miejscowości Berest”

Krynica-Zdrój to wspaniałe miejsce do wypoczynku.

Krynica-Zdrój to wspaniałe miejsce do wypoczynku.

Krynica-Zdrój to wspaniałe miejsce do wypoczynku.

Krynica-Zdrój to wspaniałe miejsce do wypoczynku.

Dowiedz się więcej o Krynica-Zdrój

więcej informacji