Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt, w ramach którego prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego.  Celem jest zapewnienie uprawnionym mieszkańcom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych.

Realizując ww. projekt, poza prowadzeniem w/w punktów chcemy zwiększyć świadomość prawną wśród mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego, dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o umieszczenie załączonych, bezpłatnych materiałów na Państwa stronach internetowych, serwisach społecznościowych, itp., tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby osób potrzebujących takiej BEZPŁATNEJ formy pomocy.

Przekazujemy Państwu:
- e-poradnik z zakresu edukacji prawnej, zawierający praktyczne rozwiązania oraz porady prawne i obywatelskie, z którymi najczęściej spotykają się prawnicy świadczący bezpłatną pomoc w w/w punktach, dostępny pod linkiem:
E-poradnik - nieodpłatna pomoc prawna, obywatelska i mediacje

Osoba odpowiedzialna za projekt ze strony Stowarzyszenia: Sabina Kowalczyk, tel. 18 44 11 994; e-mail: pomoc-prawna@sc.org.pl.