Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt, w ramach którego prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego.  Celem jest zapewnienie uprawnionym mieszkańcom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych.

Realizując ww. projekt, poza prowadzeniem w/w punktów chcemy zwiększyć świadomość prawną wśród mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego, dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o umieszczenie załączonych, bezpłatnych materiałów na Państwa stronach internetowych, serwisach społecznościowych, itp., tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby osób potrzebujących takiej BEZPŁATNEJ formy pomocy.

Przekazujemy Państwu:
- e-poradnik z zakresu edukacji prawnej, zawierający praktyczne rozwiązania oraz porady prawne i obywatelskie, z którymi najczęściej spotykają się prawnicy świadczący bezpłatną pomoc w w/w punktach, dostępny pod linkiem:
E-poradnik - nieodpłatna pomoc prawna, obywatelska i mediacje

Osoba odpowiedzialna za projekt ze strony Stowarzyszenia: Sabina Kowalczyk, tel. 18 44 11 994; e-mail: pomoc-prawna@sc.org.pl.Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

 
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
 
Kto może otrzymać pomoc?
•    Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
•    Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
 
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 
•    Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
•    Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
•    Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
•    Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
 
Gdzie szukać pomocy?
•    Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
•    Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
 
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.