Przejdź do stopki
Tłumacz Migam

Tłumacz Migam

Aby zlikwidować barierę komunikacyjną pomiędzy Urzędem a głuchymi klientami, 1 listopada br. uruchomiliśmy Tłumacza Migam – usługę natychmiastowego połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu.

Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących ochronę zdrowia dzieci oraz rehabilitację ruchową dla osób dorosłych w 2024 roku.

Konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących ochronę zdrowia dzieci oraz rehabilitację ruchową dla osób dorosłych w 2024 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Krynicy-Zdroju z zakresu zdrowia publicznego obejmujących ochronę zdrowia dzieci oraz rehabilitację ruchową dla osób dorosłych w 2024 roku dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), w tym dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Karol Okrasa szkolił mistrzów!

Karol Okrasa szkolił mistrzów!

We wtorek w malowniczej Krynicy-Zdroju odbyło się wyjątkowe szkolenie skupiające blisko 300 pasjonatów sztuki kulinarnej. Gościem specjalnym wydarzenia był sam Karol Okrasa.