Przejdź do stopki
Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi  [...]

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi [...]

Burmistrz Krynicy-Zdroju informuje, iż w wyniku ogłoszonych w dniu 10 października 2023 roku konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” do upływu terminu wskazanego w konsultacjach nie wpłynęły żadne opinie od podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach w/w aktu prawa miejscowego.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest”, Berest 23, Gmina Krynica-Zdrój

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest”, Berest 23, Gmina Krynica-Zdrój

Burmistrz Krynicy-Zdroju ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych” w miejscowości Berest” z zakresu usług społecznych i zdrowotnych.

Bezpłatne poradnictwo dla NGO

Bezpłatne poradnictwo dla NGO

Celem projektu „Nowe FIO-nowe możliwości dla NGO-II” jest wzrost zaangażowania lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli grup nieformalnych z gminy Krynicy-Zdroju w życie publiczne poprzez zapewnienie specjalistycznego wsparcia szkoleniowego i doradczego.