Przejdź do stopki
Przypomnienie o terminie składania oświadczenia dotyczącego posiadania i użytkowania sprzętu komputerowego

Przypomnienie o terminie składania oświadczenia dotyczącego posiadania i użytkowania sprzętu komputerowego

Przypominamy, że zgodnie z Procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, stanowiącą załącznik do podpisanych Umów, Beneficjenci projektu „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR” zobowiązani są do składania oświadczenia dotyczącego posiadania i użytkowania sprzętu komputerowego.

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w miejscowości Berest”

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 00:00 dnia 17.04.2024 r. do godz. 09:00 dnia 19.04.2024 r. prognozowany jest miejscami spadek temperatury powietrza do około -3°C, przy gruncie do około -5°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 4°C do 8°C..