Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki
Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujacych o wyrażenie opinii w przedmiocie konieczności sporządzenia i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujacych o wyrażenie opinii w przedmiocie konieczności sporządzenia i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujacych o wyrażenie opinii w przedmiocie konieczności sporządzenia i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla etapu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na funkcję mieszkalną jednorodzinną wraz z infrastrukturą techniczną”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKiOS.6220.5.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKiOS.6220.5.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego na funkcję mieszkalną jednorodzinną wraz z infrastrukturą techniczną”

NOWE DOFINANSOWANIE  DO KOTŁÓW GAZOWYCH

NOWE DOFINANSOWANIE DO KOTŁÓW GAZOWYCH

Projekt obejmuje wymianę starych, nieefektywnych pieców na węgiel lub drzewo na nowoczesne kotły gazowe wraz z dostosowaniem instalacji wewnętrznej. Maksymalna kwota dotacji na ten cel to aż 14 000,00 zł.