Przejdź do stopki
Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w miejscowości Berest”

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 00:00 dnia 17.04.2024 r. do godz. 09:00 dnia 19.04.2024 r. prognozowany jest miejscami spadek temperatury powietrza do około -3°C, przy gruncie do około -5°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 4°C do 8°C..

Wsparcie działań inwestycyjnych realizowanych przez mikro przedsiębiorców, małych lub średnich, prowadzących działalność w sektorze HoReCa, turystyka, kultura, dotkniętych pandemią COVID-19

Wsparcie działań inwestycyjnych realizowanych przez mikro przedsiębiorców, małych lub średnich, prowadzących działalność w sektorze HoReCa, turystyka, kultura, dotkniętych pandemią COVID-19

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku.

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących ochronę zdrowia dzieci oraz rehabilitację ruchową dla osób dorosłych w 2024 roku.

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących ochronę zdrowia dzieci oraz rehabilitację ruchową dla osób dorosłych w 2024 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Krynicy-Zdroju z zakresu zdrowia publicznego obejmujących ochronę zdrowia dzieci oraz rehabilitację ruchową dla osób dorosłych w 2024 roku dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), w tym dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).