Abonamenty

Wprowadza się następujące opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju


ABONAMENT MIESZKAŃCA

 • za pierwszy pojazd - 10,00 zł / miesięcznie,
 • za drugi i każdy kolejny pojazd – 100,00 zł / miesięcznie.

Uprawnienie do wykupienia „abonamentu mieszkańca” posiada osoba zameldowana przy ulicach SPP na pobyt stały lub czasowy, będąca właścicielem pojazdu samochodowego lub posiada inny ważny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie pojazdu samochodowego.

Osoby zameldowane na pobyt czasowy pod warunkiem że zamierzony czas trwania pobytu wynosi minimum 3 miesiące


ABONAMENT PRZEDSIĘBIORCY

 • za pierwszy pojazd - 100,00 zł / miesięcznie,
 • za każdy kolejny pojazd – 250,00 zł / miesięcznie,

Uprawnienie do wykupienia „abonamentu przedsiębiorcy” posiada osoba prowadząca działalność gospodarczą przy ulicach SPP, będąca właścicielem lokalu lub posiada inny ważny tytuł prawny na prowadzenie działalności gospodarczej w danym lokalu oraz będąca właścicielem pojazdu samochodowego lub posiada inny ważny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie pojazdu samochodowego.

 

ABONAMENT ZWYKŁY – skierowany dla pozostałych użytkowników pojazdów

 • 75 zł za jeden tydzień,
 • 250,00 zł za jeden miesiąc.

Abonament zwykły wykupuje się każdorazowo na jeden pojazd samochodowy.  
 

Informacje:

 1. Abonamenty wydawane są na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 2. Opłaty abonamentowe za postój pojazdów samochodowych w SPP uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju nr 53 8802 0002 2001 0000 1401 0001 – Bank Spółdzielczy Muszyna – Krynica-Zdrój
 3. Zakup abonamentu nie oznacza wykupienia indywidualnego miejsca postojowego.
 4. Po uiszczeniu opłaty abonamentowej lub przedstawieniu potwierdzenia uiszczenia opłaty wydawana jest Karta Abonamentowa przez Biuro SPP.
 5. Karta Abonamentowa zawiera oznaczenie opłaconego abonamentu, datę ważności karty postojowej oraz numer rejestracyjny pojazdu.
 6. Kartę Abonamentową kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić awersem w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu samochodowego.


Szczegółowe informacje dotyczące abonamentów znajdują się w Regulaminie Strefy Płatnego Parkowania w Krynicy-Zdroju.