Obszar SPP

Strefa Płatnego Parkowania obejmuje następujące drogi publiczne:

 1. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego km 4+850 - 5+200
 2. ul. Zdrojowa km 0+000 - 0+649
 3. ul. Park Sportowy im. Juliana Zawadowskiego km 0+000 - 0+250
 4. ul. Jarosława Dąbrowskiego km 0+000 - 0+300
 5. ul. Zielona km 0+000 - 0+310
 6. ul. Podgórna km 0+000 - 0+200
 7. ul. Kościelna km 0+000 - 0+060
 8. ul. Cicha km 0+000 - 0+170
 9. ul. Piękna km 0+000 - 0+120
 10. ul. Tadeusza Kościuszki km 0+000 - 0+650
 11. ul. Ebersa km 0+000 - 0+310