Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej nr 291551K ul. Andersa na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+178; na odcinku II (sięgacz) w km od 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Krynica-Zdrój, Gmina Krynica-Zdrój

Remont drogi gminnej nr 291551K ul. Andersa na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+178; na odcinku II (sięgacz) w km od 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Krynica-Zdrój, Gmina Krynica-Zdrój

Treść

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 291551K ul. Andersa na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+178; na odcinku II (sięgacz) w km od 0+000,00 do 0+052,00 w miejscowości Krynica-Zdrój, Gmina Krynica-Zdrój”

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Fundusz Dróg Samorządowych (FDS)

Dofinansowanie: 149 540,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 300 087,43 zł

Okres realizacji projektu: 02.11.2020 – 23.06.2021

Opis projektu: Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez wykonanie remontu nawierzchni jezdni na całej długości, wzmocnienie warstw konstrukcyjnych drogi oraz instalację nowego energooszczędnego oświetlenia drogowego.

Zakres rzeczowy projektu:

                      

  • Remont nawierzchni asfaltowej ulicy – 230 m
  • Uzupełnienie i wzmocnienie podbudowy drogi - 230 m
  • Wymiana opraw oświetlenia ulicznego – 4 szt.
  • Wymiana oznakowanie pionowego – 5 szt.                                                                                                                                                                                             

Lokalizacja: ul. Andersa w Krynicy-Zdroju w km 0+000- 0+178, sięgacz 0+000- 0+052

Status projektu: zakończony