Przejdź do stopki

Rozbudowa drogi gminnej nr 291559K ul. Halnej w Krynicy-Zdroju w km 0+361- 0+580

Rozbudowa drogi gminnej nr 291559K ul. Halnej w Krynicy-Zdroju w km 0+361- 0+580

Treść

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi gminnej nr 291559K ul. Halnej w Krynicy-Zdroju w km 0+361- 0+580”

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Fundusz Dróg Samorządowych (FDS)

Dofinansowanie: 463 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 989 685,95 zł

Okres realizacji projektu: 26.07.2019 – 31.10.2019

Opis projektu: Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez likwidację zwężeń i przebudowę jezdni do szerokości 5 m na całej długości, przeniesienie ruchu pieszego z jezdni na chodnik oraz osiągnięcie kategorii ruchu KR2 poprzez przebudowę warstw konstrukcyjnych drogi wraz z niezbędnymi pracami zabezpieczającymi korpus drogi i koniecznymi pracami remontowymi sieci uzbrojenia terenu.

Zakres rzeczowy projektu:

  • Zabezpieczenie sieci gazowej                                                                              
  • Budowa oświetlenia ulicznego – 231 m
  • Budowa kanalizacji deszczowej – 191 m
  • Odbudowa ogrodzeń     - 104 m                                                                          
  • Chodnik i bezpiecznik – 219 m
  • Jezdnia – 219 m                                                                                                                     
  • Umocnienie skarpy drogowej                                                                                            
  • Oznakowanie pionowe i poziome                                                                                                                                                                                                                                                       

Lokalizacja: ul. Halna w Krynicy-Zdroju w km 0+361- 0+580

Status projektu: zakończony