Przejdź do stopki

Remont drogi gminnej 291585K (ul. Wiejska) w km od 0+000,00 do km 0+192,00 w miejscowości Krynica-Zdrój, Gmina Krynica-Zdrój

Remont drogi gminnej 291585K (ul. Wiejska) w km od 0+000,00 do km 0+192,00 w miejscowości Krynica-Zdrój, Gmina Krynica-Zdrój

Treść

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej 291585K (ul. Wiejska) w km od 0+000,00 do km 0+192,00 w miejscowości Krynica-Zdrój, Gmina Krynica-Zdrój

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)

Dofinansowanie: 278 917,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 558 947,01 zł

Okres realizacji projektu: 05.10.2023 r. – 01.12.2023 r.

Opis projektu: Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez wykonanie remontu nawierzchni jezdni, wymianę krawężników oraz regulację poziomą studzienek i włazów kanałowych.

Zakres rzeczowy projektu:

  • remont nawierzchni jezdni,
  • wymiana krawężników,

 

Lokalizacja: ul. Wiejska w Krynicy-Zdroju w km 0+000 - 0+192

Status projektu: zakończony.

Zdjęcia