Przejdź do stopki

Uchwała nr 154/2023 PKW z dnia 4.09.2023 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców [...]

Treść

Uchwała nr 154/2023 PKW z dnia 4.09.2023 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.