Przejdź do stopki

Promesa inwestycyjna 5.000.000,00 PLN

Promesa inwestycyjna 5.000.000,00 PLN

Treść

Promesa inwestycyjna 5.000.000,00 PLN

 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja czwarta - Polskie Uzdrowiska Gmina Krynica otrzymała promesę w wysokości 5 000 000,00 PLN  

Promesa została udzielona w celu zapewnienia dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji: Rozbudowa ogrodów tematycznych na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju. W ramach projektu planuje się budowę wodnego placu zabaw, budynku zaplecza, ciągu pieszo-jezdnego oraz oświetlenia.

 

W czwartej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się gminy uzdrowiskowe i posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

 

Kwota Promesy wynosi 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych zero groszy),

zwana dalej „kwotą Promesy”, co stanowi 72,47 % ostatecznej wartości Inwestycji.