Przejdź do stopki

KOMUNIKAT BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 12 marca 2020 roku

KOMUNIKAT  BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 12 marca 2020 roku

Treść

KOMUNIKAT W SPRAWIE KORONAWIRUSA 

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, zwracam się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie  Miejskim w Krynicy-Zdroju do spraw, które tego bezwzględnie wymagają· 
Proszę również o załatwianie spraw, których charakter na to pozwala z wykorzystaniem telefonu, poczty elektronicznej (ugukry@ns.onet.pl) lub platformy e-PUAP. 
Wykaz bezpośrednich numerów telefonów do wydziałów znajduje się na stronie internetowej www.krynica-zdroj.pl.
Proszę również, aby wpłat podatków i innych należności na rzecz Gminy Krynicy-Zdroju dokonywać przelewami, np. poprzez systemy bankowości elektronicznej. 
Zapewniam, że pracownicy Urzędu są do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, jednakże ograniczenie osobistych kontaktów powinno służyć przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. 
Jednocześnie informuję, że przyjmowanie stron przez Burmistrza i Zastępcę jest zawieszone do odwołania. W terminach spotkań już wyznaczonych Burmistrz lub Jego Zastępca nawiążą połączenia telefoniczne za pośrednictwem sekretariatu. 
 
Liczę na zrozumienie przedstawionych powyżej środków i podejmowanych działań zapobiegawczych. 

Piotr Ryba - Burmistrz Krynicy-Zdroju