Wydziały Urzędu

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju (dalej administrator), z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój. Oznacza to, że administrator odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Inspektorami ochrony danych osobowych są: Pani Katarzyna Smoleń-Lupa i Pan Tomasz Syjud, kontakt: iod@umkrynica.pl, tel. 18 4725560, Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

Więcej informacji dotyczących zmian w przepisach o ochronie danych osobowych możecie Państwo uzyskać tutaj>>

Kancelaria

tel. 18 471 53 20 lub 18 472 55 00 (łączy z wszystkimi Wydziałami)
fax: 18 472 55 01

Sekretariat Burmistrza

tel. 18 472 55 55
fax: 18 471 56 53
e-mail: ugukry@ns.onet.pl
 

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO);
Dyrektor pok. nr 18; tel. 18 4725540

Wydział Finansowo-Budżetowy (FB);
Skarbnik pok. nr 27; tel. 184725524
Referat Finansowo-Budżetowy i Analiz (BiA)
Kierownik pok. nr 28, tel. 18 4725525
Referat Podatków i Opłat (PiO)
Kierownik pok. nr 31 tel. 18 4725527

Wydział Inwestycji i Mienia (IiM)
Dyrektor pok. nr 39 tel. 18 4725523
Referat Gospodarki Lokalowej (GL)
Kierownik pok. nr 39 tel. 18 4725523

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKiOS);
Dyrektor pok. nr 45 tek, 18 4725506

Urząd Stanu Cywilnego (USC);
Zastępca Kierownika pok. nr 12 tel. 18 4725519

Straż Miejska (SM).
Komendant pok. nr 4, tel. 18 4725597
Patrol tel. 18 4725537; 603 925 971

Samodzielne stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego (AW);
pok. nr 22, tel. 18 4726605


Samodzielne stanowisko do spraw Zamówień Publicznych i Ochrony Danych Osobowych (ZPiOD);
iod@umkrynica.pl tel. 18 472 55 60

Samodzielne stanowisko do spraw BHP (BHP);
pok. nr 44 tel. 18 4725536

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, promocji, sportu i profilaktyki (EDPSP);
- ewidencja działalności gospodarczej pok. nr 1 tel. 18 4725513
- informacja publiczna, promocja - pok. nr 1 tel. 18 4725512
- sport, kultura - pok. nr 2 tel. 18 4725548
- profilaktyka - tel. 18 4725503
 

Punkt Informacji Turystycznej (IT)
ul. Zdrojowa 4/2
tel. 18 4725577, 18 4725588

Strefa Płatnego Parkowania
tel. 18 472 55 99