Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 752.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie

Treść

ZARZĄDZENIE NR 752.2021

BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony
do oddania w użyczenie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551.) zarządza się,
co następuje:

 

§1. Przeznacza się do oddania w użyczenie lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia nr 752.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie  ogłoszenia  wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie.  

WYKAZ  obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie

Lp. 1

Nr działki 46

Powierzchnia w ha: 0,5800

Nr księgi  wieczystej: KW NS1M/00018600/3

Położenie  nieruchomości: Czyrna 36

Opis nieruchomości i cel umowy:

 1. Pomieszczenia położone na piętrze budynku  komunalnego
  w Czyrnej 36 o pow.  69,40 m2, składające się z sali o pow. 50,40 m2, dwóch wc z przedsionkami o pow. 4,80 m2 oraz komunikacji o pow. 14,20 m2.
 2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną,  wodno-kanalizacyjną i gazową.
 3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres
  od 01.10.2021 r. do 31.08.2024 r., na rzecz: Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju.
 4. Działalność Placówki Wsparcia Dziennego.

OPŁATY: 

 1. Lokal oddany w użyczenie.
 2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, energia elektryczna, gaz) według zużycia).
 3. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.

Opłaty niezależne od właściciela-według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.    

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551.), wykaz podany zostaje do  publicznej wiadomości do 20.09.2021 r.