Przejdź do stopki

Krynickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Moderato"

Treść

KRS 00 00 26 17 97     REGON 120320298    NIP 734 31 86 083

ul. Bulwary Józefa Dietla 1
33-380 Krynica-Zdrój
tel. 887 095 887, fax: 124295716
e-mail: prezes.moderato@gmail.com

 

Cele statutowe

KTSK "Moderato" jest organizacją pozarządową typu non-profit działającą w sferze pożytku publicznego.
Naszym nadrzędnym celem jest polepszanie kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży.
Programowe cele stowarzyszenia to:
- Otaczanie opieką uzdolnionej artystycznie młodzieży
- Kształtowanie zamiłowania do teatru, muzyki i tańca
- Wymiana regionalna dzieci i młodzieży
-Organizowanie konkursów, przeglądów,szkoleń i warsztatów artystycznych
- Promowanie kultury polskiej

 

Zakres działalności

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Zarząd

Andrzej Lorenc  - prezes
Ewa Kopciewicz  - wiceprezes
Małgorzata Kusak - skarbnik

 

Najważniejsze osiągnięcia

Krynica-Zdrój od ośmiu lat jest stałym wakacyjnym miejscem spotkań ludzi, których łączy wspólna pasja oraz miłość do tańca.
Małopolskie Spotkania Taneczne  są największą  imprezą cykliczną  w dziedzinie tańca w Krynicy-Zdroju. Stanowią   wakacyjną ofertę kulturalną tego typu skierowaną do dzieci i młodzieży  w  południowej Polsce. Na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Krynicy-Zdroju, okolic i Małopolski.
Z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie i liczba chętnych uczestników  do spędzania w takiej formie wakacji. Bardzo chętnie przyjeżdżają także  zespoły taneczne oraz profesjonalni artyści, którzy występują dla mieszkańców i kuracjuszy Krynicy-Zdroju, okolic a także regionów przygranicznych, w ten sposób wzbogacając ofertę kulturalną uzdrowiska.

 

Plany

Organizacja X Małopolskich Spotkań Tanecznych
Organizacja warsztatów tańca
Ogranizacja konkursu o nagrodę "Perłowej Pointy"
Organizazja konkursu i warsztatów tańca nowoczesnego "Bitwa Górska"