Przejdź do stopki
Dzień Czystego Powietrza

Dzień Czystego Powietrza

Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz? Czy kropla potrafi drążyć skałę? Jakie powietrze będziesz generować, takie do Ciebie wróci? Czy nasze codzienne, małe decyzje mogą sprawić, że otaczająca nas rzeczywistość będzie się zmieniać?

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi  [...]

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi [...]

Burmistrz Krynicy-Zdroju informuje, iż w wyniku ogłoszonych w dniu 10 października 2023 roku konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Krynica-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” do upływu terminu wskazanego w konsultacjach nie wpłynęły żadne opinie od podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach w/w aktu prawa miejscowego.

Bezpłatne poradnictwo dla NGO

Bezpłatne poradnictwo dla NGO

W projekcie "NoweFIO - nowe możliwości dla NGO-II" zapraszamy do skorzystania z indywidualnych konsultacji ze specjalistami z obszaru prawa, księgowości, projektowania, sprawozdawczości itp.