Przejdź do stopki

Wybory do izb rolniczych: I posiedzenie WKW MIR

Wybory do izb rolniczych: I posiedzenie WKW MIR

Treść

Podczas spotkania, w którym uczestniczyło 8 członków Komisji, dokonano wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Komsji. Omówiono również procedury dotyczące przeprowadzenia wyborów, terminarz oraz zadania członków Komisji.

►Protokół z posiedzenia WKW z dn. 05.06.2023 r.
►Uchwała nr 1/2023 - wybór przewodniczącego WKW
►Uchwała nr 2/2023 - wybór zastępcy przewodniczącego WKW
►Uchwała nr 3/2023 - wybór sekretarza WKW