Przejdź do stopki

Dotacja celowa budżetu państwa na finansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska

Dotacja celowa budżetu państwa na finansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska

Treść

2022-10-13 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa budżetu państwa na finansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska

 

DOFINANSOWNIE ZADANIA: 240.060,63 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 325.395,63 zł

Rozpoczęcie realizacji: 01.01.2021

Zakończenie realizacji 31.12.2021

Opis projektu: w ramach projektu z zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

  • Budowa parkingu publicznego przy ul. Czarny Potok w Krynicy-Zdroju (prace projektowe) – sfinansowano ze środków Budżetu Państwa w kwocie 38.181,00 zł,
  • Budowa rozlewiska oraz plaży rekreacyjnej na potoku Czarny Potok w Krynicy-Zdroju – sfinansowano ze środków Budżetu Państwa w kwocie 23.529,63 zł,
  • Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Krynicy-Zdroju na cele uzdrowiskowe (prace projektowe) –  dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w kwocie 178.350,00 zł,

służące zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

Status projektu: zakończony