Przejdź do stopki

Dotacja celowa budżetu państwa na finansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska

Dotacja celowa budżetu państwa na finansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska

Treść

2021-09-17 

 

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa budżetu państwa na finansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska

 

FINANSOWNIE ZADANIA: 133.871,07 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 133.871,07 zł

Rozpoczęcie realizacji: 01.01.2021

Zakończenie realizacji 31.12.2021

Opis projektu: w ramach projektu z zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

  • Modernizacja pompowni „Zamkowa” w Krynicy-Zdroju – sfinansowano ze środków Budżetu Państwa w kwocie 93.000,00 zł,
  • Rozbudowa zatoki parkingowej przy ul. Zielonej w Krynicy-Zdroju –  sfinansowano ze środków Budżetu Państwa w kwocie 40.871,07 zł,

służące zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

Status projektu: zakończony