Przejdź do stopki

Dotacja celowa budżetu państwa na finansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska

Dotacja celowa budżetu państwa na finansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska

Treść

2021-09-17

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacja celowa budżetu państwa na finansowanie zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska

 

DOFINANSOWNIE: 4.643.386,69 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 6.067.433,09 zł

Rozpoczęcie realizacji: 01.01.2021

Zakończenie realizacji 31.12-2021

Opis projektu: w ramach projektu z wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

  • Remont zatoki parkingowej przy ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju – sfinansowano ze środków Budżetu Państwa w kwocie 20.860,40 zł,
  • Remont oświetlenia ulicznego w Krynicy-Zdroju –  sfinansowano ze środków Budżetu Państwa w kwocie 93.538,59 zł,
  • Pielęgnacja zieleni na terenie Krynicy-Zdroju – w tym obsługa i utrzymanie stanowisk pracy - dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w kwocie 372.499,97 zł,,
  • Zimowe i letnie utrzymanie miasta – w tym obsługa i utrzymanie stanowisk pracy – dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w kwocie 2.006.099,07 zł,
  • Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie Krynicy-Zdroju – dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w kwocie 72.003,84 zł,
  • Energia elektryczna związana z oświetleniem ulicznym miasta Krynica-Zdrój – dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w kwocie 389.670,57 zł,
  • Utrzymanie infrastruktury technicznej na cele uzdrowiskowe – dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w kwocie 1.145.885,54 zł,,
  • Utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Krynicy-Zdroju na cele uzdrowiskowe – dofinansowano ze środków Budżetu Państwa w kwocie 468.533,78 zł,
  • Utrzymanie publicznych toalet zlokalizowanych na terenie Krynicy-Zdroju – w tym obsługa i utrzymanie stanowisk pracy – sfinansowano ze środków Budżetu Państwa w kwocie 74.294,93 zł,

służące zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

Status projektu: zakończony