Przejdź do stopki

Promesa inwestycyjna 24 999 000,00 PLN

Promesa inwestycyjna 24 999 000,00 PLN

Treść

Promesa inwestycyjna 24 999 000,00 PLN

 

Dofinansowanie realizacji zadania: Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska 2023 - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, parkingowej wraz z oświetleniem ulicznym i wod-kan.  

 

Gmina Krynica-Zdrój w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Edycja2/2021/1631/PolskiLad, z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska 2023 - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, parkingowej wraz z oświetleniem ulicznym i wod-kan została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 24.999.000,00 PLN.

 

Gmina Krynica-Zdrój zrealizuje prace budowlane, których celem jest poprawa infrastruktury drogowej, parkingowej oraz wod-kan w Krynicy - Zdroju:

  • Budowa zbiornika wody pitnej i remont (modernizacja) hydroforni wody pitnej
  • Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla m. Krynica-Zdrój
  • Remonty (modernizacje) dróg gminnych
  • Przebudowa i remont (modernizacja) dróg wewnętrznych
  • Budowa dwóch parkingów oraz remont (modernizacja) parkingu i drogi dojazdowej
  • Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego i budowa kanalizacji deszczowej
  • Budowa dojść i dojazdów w ramach rozbudowy ogrodów tematycznych na Górze Parkowej.

 

Dofinansowanie z budżetu państwa pozwoli m.in. na przygotowanie i realizację inwestycji infrastrukturalnych niezbędnych dla organizacji III Igrzysk Europejskich w 2023 r.