Przejdź do stopki

Budowa Amfiteatru - podpisanie umowy z Wykonawcą

Budowa Amfiteatru - podpisanie umowy z Wykonawcą

Treść

Budowa Amfiteatru - podpisanie umowy z Wykonawcą

 

W dniu 7 października 2022 r. Burmistrz Krynicy- Zdroju Piotr Ryba podpisał umowę z wyłonionym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą, firmą ERBET spółka z.o.o.  reprezentowaną przez Pana Tomasza Ćwikowskiego, Prezesa Zarządu.

Przedmiotem kontraktu jest budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w obrębie Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina Krynica - Zdrój otrzymała promesę w wysokości 9 900 000,00 zł w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki zostaną przeznaczone na budowę Amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do obsługi obiektu, zagospodarowaniem terenu, układu komunikacyjnego  oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Przewidywane zakończenie realizacji zadania przypada na maj 2024 r.

Dzięki realizacji projektu znacząco zwiększy się możliwość organizacji plenerowych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, co przyczyni się do uatrakcyjnienia oferty pobytowej, zarówno w sensie atrakcji turystycznych, jak i oferty kulturalnej. W konsekwencji powinno to spowodować wzrost zainteresowania wypoczynkiem na terenie uzdrowiska oraz przyciągnięcie nowej grupy odbiorców. Budowa nowego obiektu o charakterze kulturalnym w bezpośrednim sąsiedztwie dolnej stacji kolejki na Górę Parkową pozwoli także stworzyć czytelną i identyfikowalną z Krynicą-Zdrój infrastrukturę, co będzie kolejnym elementem ułatwiającym promocję uzdrowiska.

Wartość dofinansowania: 9 900 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 19 557 000,00 zł

Dofinansowanie Inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.