Przejdź do stopki

Blisko dziesięć milionów dla naszej Gminy

Blisko dziesięć milionów dla naszej Gminy

Treść

Blisko dziesięć milionów dla naszej Gminy

Gmina Krynica - Zdrój otrzymała 9 900 000,00 zł w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki zostaną przeznaczone na budowę i modernizację infrastruktury turystycznej w obrębie Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju tj. budowę Amfiteatru.

Zasadniczym celem projektu jest wzrost atrakcyjności Krynicy, jako miejsca o dużych walorach turystyczno-uzdrowiskowych, a także kluczowym znaczeniu dla promocji Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej, poprzez organizowanie na obszarze przyszłej inwestycji kluczowych dla regionu wydarzeń kongresowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST.  Procentowy udział własny Gminy  w realizacji planowanej inwestycji wynosi 10 %. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.