Przejdź do stopki

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża

Treść

PRZYWRACANIE WIĘZI RODZINNYCH

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzi działa nieprzerwanie od 1919 r., poszukując na wniosek rodzin osób zaginionych w czasie wojen, konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych.

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań zajmuje się:

  • prowadzeniem poszukiwań oraz ustalaniem losów ofiar wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych (w tym ofiar II wojny światowej i uchodźców/migrantów)
  • wystawianiem zaświadczeń potwierdzających losy wojenne na podstawie dokumentów zgromadzonych w naszym archiwum oraz uzyskanych w wyniku podejmowanych starań w różnych instytucjach
  • prowadzeniem poszukiwań mogił wojennych oraz ustalaniem miejsca pochowania w kraju i za granicą

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK w czasie swojej działalności zgromadziło w kartotece ogólnej ponad 7 milionów indywidualnych kart zawierających informacje o losach osób zaginionych w czasie II wojny światowej. Osoby zaginione w czasie II wojny światowej wciąż jeszcze są poszukiwane przez swoich bliskich.

Teraz w odpowiedzi na konflikt zbrojny w Ukrainie Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK może pomóc w odnalezieniu następujących kategorii zaginionych członków rodziny:

  • Członkowie rodziny służący w wojsku, którzy zostali wzięci do niewoli przez stronę przeciwną (jeńcy wojenni) lub są cywilami i zostali zatrzymani.
  • Członkowie rodziny służący w wojsku, którzy zaginęli bez wieści i nie ma o nich dalszych informacji.
  • Członkowie rodziny, którzy zmarli lub są uważani za zmarłych, i o których:
  • rodzina ma wiedzę o ich śmierci, ale nie ma informacji, gdzie znajduje się ciało;
  • rodzina ma wiedzę o śmierci i wie, gdzie znajduje się ciało, ale potrzebuje pomocy, aby je odzyskać.
  • Członkowie rodziny osoby cywilnej, o których losie i/lub miejscu pobytu nie ma informacji w związku z obecnym konfliktem zbrojnym.

Można przyjść i złożyć wniosek osobiście:

Ul. Studencka 19, 31-116 Kraków

Kontakt telefoniczny:

+48 800 088 136 lub +48 221 520 620

Zgłosić się elektronicznie:

tracing.service@pck.pl, biuro.poszukiwan@pck.pl

 

 

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań

Polskiego Czerwonego Krzyża

tel. +48 22 326 12 64, +48 22 326 12 61

ul. Mokotowska 14

00-561 Warszawa

ВІДНОВЛЕННЯ РОДИННИХ ЗВ'ЯЗКІВ


Національне бюро інформації та розшуку Польського Червоного Хреста працює безперервно з 1919 року, розшукуючи на прохання родин осіб, зниклих безвісти під час воєн, збройних конфліктів і стихійних лих.

 

Цим займається Національне бюро інформації та розшуку:

 

- проведення розшуку та встановлення долі жертв воєн, збройних конфліктів і стихійних лих (у тому числі жертв Другої світової війни та біженців/мігрантів).

- видача довідок, що підтверджують воєнну долю на основі документів, зібраних у наших архівах та отриманих в результаті наших зусиль у різних установах.

- проведення пошуків військових поховань та визначення місця поховання в Україні та за кордоном.

 

У зв'язку зі збройним конфліктом в Україні Національне інформаційно-пошукове бюро Польського Червоного Хреста може допомогти в пошуку наступних категорій зниклих безвісти членів сім'ї:

 

1. члени сім'ї військовослужбовців, які потрапили в полон до протилежної сторони (військовополонені) або є цивільними особами і були затримані.

2. члени сім'ї військовослужбовців, які зникли безвісти, і про них немає жодної інформації.

3. члени сім'ї, які померли або вважаються загиблими, і про кого:

a.   Родина знає про їхню смерть, але не має інформації про те, де знаходиться тіло;

b. сім'я знає про смерть і знає, де знаходиться тіло, але потребує допомоги, щоб його знайти.

4. члени сім'ї цивільної особи, доля та/або місцезнаходження якої невідоме у зв'язку з поточним збройним конфліктом.

 

Можна прийти і подати заяву ососбисто

м. Краків, вул. Студентська 19

 

Подзвонити за номерами телефону:

+48 800 088 136 або +48 221 520 620

 

Написати на електронну пошту

tracing.service@pck.pl, biuro.poszukiwan@pck.pl

 

 

 

Національне бюро інформації та розшуку

Польський Червоний Хрест

tel. +48 22 326 12 64, +48 22 326 12 61

Вул. Мокотовська, 14

00-561 Варшава