Przejdź do stopki

Gestorzy bazy noclegowej - zgłoszenie obiektu do bazy miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy

Gestorzy bazy noclegowej - zgłoszenie obiektu do bazy miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy

Treść

Właściciele i dysponenci bazy noclegowej na terenie Gminy Krynicy-Zdroju

Dotyczy: Pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Na podstawie aktualnych wytycznych Wojewody Małopolskiego informuję, że Gmina Krynica-Zdrój jest koordynatorem tworzenia i funkcjonowania bazy podmiotów które oferują zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom wojennym z Ukrainy. W załączeniu przedkładam formularz zgłoszenia obiektu. Zgłoszone podmioty po weryfikacji podpiszą najprawdopodobniej trójstronne porozumienie (podmiot, Wojewoda, Gmina) na podstaie którego będą kwaterowani uchodźcy i wypłacane należne wynagrodzenie. Zgłoszone podmioty zostaną ujęte w poleceniu Wojewody Małopolskiego (wzór w załączeniu) co będzie formalną podstawą działania. Według dostępnych danych kwota za osobodzień będzie wynosić nie więcej niż 120 zł. Warunkiem podpisania porozumienia jest wymóg prowadzenia działalności gospodarczej (możliwość wystawiania rachunków lub faktur) oraz zapewnienie:

a) Miejsc noclegowych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, z możliwością monitorowania faktycznego wykorzystania miejsc według którego prowadzone będzie finansowanie na podstawie porozumienia;

b) Dostępu do sanitariatów;

c) Środków higieny osobistej (minimum mydło i szampon lub żel do mycia ciała oraz szczoteczka i pasta do zębów);

d) Wyżywienia w postaci minimum 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad i kolacja, względnie śniadanie i ciepła obiadokolacja) oraz dostęp do napojów - minimum do wody pitnej.

Nie posiadamy informacji o minimalnym terminie oferowanych przez podmiotu usług jednakże prosimy o wskazanie w formularzu takiego terminu.

Wszelkie pytania oraz wypełnione formularze prosimy dostarczać do
Gminnego Koordynatora ds. zakwaterowania uchodźców:
Pani Anna Michalik tel. 18 472 55 14, kom 697 038 888 lub e-mail: amichalik@umkrynica.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OBIEKTU>>

Rekomendacje Starosty Nowosądeckiego w sprawie koordynacji działań związanych z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy oraz zbiórkami darów przeznaczonych na ten cel>>