Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

Treść

Zgodnie z § 7 ust. 16 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Krynicy-Zdroju, będącym Załącznikiem do Uchwały NR XXXVII.296.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krynicy-Zdroju oraz nadania jej statutu:

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 22 lutego 2022 roku o godzinie 10:00

w Urzędzie Miejskim ul. J.I. Kraszewskiego 7, sala USC

odbędzie się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów

                                                          

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Złożenie ślubowania.

3. Wybór Prezydium Rady Seniorów:

a) Przewodniczącego Rady,

b) Wiceprzewodniczących Rady,

c) Sekretarza Rady.

4. Sprawy organizacyjne:

a) wybór sposobu powiadamiania o posiedzeniu Rady,

b) wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

 

Obrady poprowadzi

Władysława Królikowska