Przejdź do stopki

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 4 lutego 2022 r.

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 4 lutego 2022 r.

Treść

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU

z dnia 4 lutego 2022 r.

Na podstawie § 5 ust. 9 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Krynicy-Zdroju stanowiącego załącznik do Uchwały

NR XXXVII.296.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Krynicy-Zdroju oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 3640) – Burmistrz Krynicy-Zdroju podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Gminnej Rady Seniorów na lata 2022 - 2025.

W skład Gminnej Rady Seniorów w Krynicy-Zdroju weszli następujący przedstawiciele krynickich środowisk senioralnych:

 

Bartusiak Cecylia

Jarząb Stanisława

Juraszek Marian

Kapera Stanisława

Kiełbasa Irena

Kiełtyka Danuta

Królikowska Władysława

Paluch Krystyna

Radzik Stanisław

Rucka Teresa

Sternal Halina

Szczotka Agnieszka

Szczotka Tomasz

 

 

Burmistrz Krynicy-Zdroju
Piotr Ryba