Przejdź do stopki

Informacja o Urzędzie w języku migowym

Informacja o Urzędzie w języku migowym

Treść

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

Kim jesteśmy

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym (niezastrzeżonymi dla innych podmiotów) oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi burmistrz.

 

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju zajmuje się:

 

  • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów
  • sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego: udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego, rejestracją dziecka
  • sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji
  • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych
  • sprawami z zakresu promocji, kultury i zdrowia m.in. bieżącego informowania mieszkańców o sprawach miasta, organizacją wydarzeń i uroczystości miejskich, wdrażaniem programów zdrowotnych, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych
  • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in. dokonywania wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydawanie licencji na taksówkę
  • sprawami z zakresu ochrony środowiska m.in. gospodarką odpadową, opieką nad zwierzętami, ochroną jakości powietrza, usuwaniem drzew i krzewów
  • sprawami z zakresu inwestycji m.in.: zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury
  • sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz przygotowywania strategii gminnych

 

Jak się skontaktować z Urzędem Miejskim w Krynicy-Zdroju

adres: ulica Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

 

tel. (18) 472-55-00

e-mail: ugukry@ns.onet.pl

adres strony internetowej: www.krynica-zdroj.pl

Możesz też kontaktować się z nami elektronicznie przez:

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu - ePUAP: /1210073/SKRYTKAESP

(ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

 

W jakich godzinach pracujemy

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju jest otwarty:

w poniedziałek - od 8.00 do 16.00

we wtorek, środę, czwartek i piątek – od 7.30 do 15.30

 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

W naszym urzędzie zostało przygotowane specjalne stanowisko, przy którym osoba niesłysząca lub słabo słysząca może porozumieć się z urzędnikiem za pośrednictwem pętli indukcyjnej.

 

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą napisać pismo lub złożyć wniosek na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ulica Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

wysłać e-maila na adres: ugukry@ns.onet.pl

skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 18 472 55 00

 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.