Przejdź do stopki

Tekst do odczytu maszynowego

Treść

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju 

Czym się zajmujemy
Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym (niezastrzeżonymi dla innych podmiotów) oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi obecnie burmistrz Piotr Ryba.

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju zajmuje się:

  • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów
  • sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego: udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego, rejestracją dziecka
  • sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji
  • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych
  • sprawami z zakresu promocji, kultury i zdrowia m.in. bieżącego informowania mieszkańców o sprawach miasta, organizacją wydarzeń i uroczystości miejskich, wdrażaniem programów zdrowotnych, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych
  • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in. dokonywania wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydawanie licencji na taksówkę
  • sprawami z zakresu ochrony środowiska m.in. gospodarką odpadową, opieką nad zwierzętami, ochroną jakości powietrza, usuwaniem drzew i krzewów
  • sprawami z zakresu inwestycji m.in.: utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury
  • sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Jak się skontaktować z Urzędem Miejskim w Krynicy-Zdroju?
adres: ulica Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój

tel. (18) 472-55-00

e-mail: ugukry@ns.onet.pl 

W jakich godzinach pracujemy?
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju jest otwarty:
w poniedziałek - od 8.00 do 16.00
we wtorek, środę, czwartek i piatek – od 7.30 do 15.30

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących
W naszym urzędzie zostało przygotowane specjalne stanowisko, przy którym osoba niesłysząca lub słabo słysząca może porozumieć się z urzędnikiem za pośrednictwem pętli indukcyjnej.

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ulica Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój
wysłać e-maila na adres: ugukry@ns.onet.pl 
skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 18 472 55 00

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:
na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.