Przejdź do stopki

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Treść


Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, czyli w skrócie urząd lub ratusz, znajduje się przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego 7 w Krynicy-Zdroju.

Tutaj jest główny budynek urzędu, w którym pracują burmistrz i urzędnicy.

Budynek ma dwa wejścia – wejście główne od strony ulicy Kraszewskiego 

Wejście główne do urzędu miasta oraz wejście boczne od strony parkingu  – to wejście prowadzi do biur Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej. 

Burmistrz jest kierownikiem urzędu. Burmistrzem w Krynicy-Zdroju jest Piotr Ryba.

Zdjęcie: Piotr Ryba Burmistrz Krynicy-Zdroju.

Burmistrzowi w pracy pomagają Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy oraz pracownicy wielu wydziałów.

Czym zajmuje się urząd?
W urzędzie można się zameldować, zgłosić prowadzenie własnej firmy, wyrobić dowód osobisty, zgłosić, gdy urodzi się dziecko. To w urzędzie otrzymasz akt zgonu czy akt urodzenia. W urzędzie można też wziąć ślub cywilny.

W urzędzie zapłacisz podatki. To tutaj dostaniesz pozwolenie na wycięcie drzewa.

Urząd zajmuje się też drogami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

Ochrona środowiska, segregowanie śmieci i zieleń w mieście to także rzeczy, za które odpowiada urząd.

Kontakt z pracownikami urzędu
Zapraszamy Was do urzędu od poniedziałku do piątku.

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00-16.00

Wtorek 7.30-15.30

Środa 7.30 -15.30

Czwartek 7.30-15.30

Piątek 7.30-15.30

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer 18 472 55 00.

Możesz też kontaktować się z nami elektronicznie przez:
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu - ePUAP: /1210073/SKRYTKAESP
(ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Możesz też wysłać e-mail na adres: ugukry@ns.onet.pl 

Żeby załatwić sprawy w urzędzie osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

  • napisać pismo i wysłać je na adres:

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. J.I. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój

  • przynieść pismo do kancelarii

Kancelaria to biuro, w którym można zostawić pisma, podania i dokumenty. Tutaj możesz wziąć specjalne druki, które będą potrzebne do załatwienia sprawy w urzędzie.

Jak trafić do kancelarii?

Wchodzisz wejściem głównym od ulicy Kraszewskiego 

Gdy wejdziesz do budynku i spojrzysz w prawo zobaczysz drzwi do kancelarii.

Możesz też napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail ugukry@ns.onet.pl 
Jeśli chcesz możesz do nas zadzwonić na numer 18 472 55 00.

Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z urzędnikiem przez pętlę indukcyjną, która znajduje się w kancelarii urzędu.

Załączniki:
tekst_latwy_do_czytania.txt