Przejdź do stopki

Wykaz telefonów do stanowisk w Urzędzie Miejskim

Treść

STRAŻ MIEJSKA - Komendant:  18 472 55 97

PATROL: 18 472 55 37, 603 925 971

KANCELARIA: 18 472 55 00

URZĄD STANU CYWILNEGO:  18 472 55 19

Meldunki: 18 472 55 17

Dowody osobiste: 18 472 55 18

Ewidencja działalności gospodarczej: 18 472 55 13

Referat Podatków i Opłat - kierownik: 18 472 55 27

Podatki: 18 472 55 38, 18 472 55 47

Wydział Inwestycji i Mienia - dyrektor: 18 472 55 23

Gospodarka Lokalowa - kierownik: 18 472 55 31

Gospodarka lokalowa: 18 472 55 30

Dzierżawy, geodezja: 18 472 55 32

Plan zagospodarowania przestrzennego: 18 472 55 43, 18 472 55 34

Środki zewnętrzne: 18 472 55 11

Drogi, oświetlenie uliczne: 18 472 55 35

Warunki zabudowy: 18 472 55 54

Architekt: 18 472 55 33

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA: 18 472 55 35

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - dyrektor: 18 472 55 06

Odśnieżanie, pracownicy komunalni: 18 472 55 06

Gospodarka leśna, środowisko: 18 472 55 36

Odpady komunalne: 18 472 55 46

SEKRETARIAT BURMISTRZÓW: 18 472 55 55

SKARBNIK GMINY: 18 472 55 24

Wydział Finansowo-Budżetowy – kierownik: 18 472 55 25

Księgowość: 18 472 55 45, 18 472 55 44

Wydział Spraw Obywatelskich – dyrektor: 18 472 55 40

Archiwum: 18 472 55 14

Informatyk: 18 472 55 16

BIURO RADY MIEJSKIEJ: 18 472 55 26

KASA: 18 472 55 28

Informacja turystyczna, sport, kultura: 18 472 55 77, 18 472 55 88

STANOWISKO ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: 

18 472 55 60

Profilaktyka uzależnień: 18 472 55 48

Promocja, BIP: 18 472 55 12