Przejdź do stopki

Koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Treść

Koordynator do spraw dostępności to nowa funkcja, wprowadzona przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z  art. 14 ustawy każdy organ władzy publicznej ma obowiązek wyznaczyć co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności. 

Czym zajmuje się koordynator do spraw dostępności? 

Zadania tej osoby to m.in.:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o danym podmiocie i usługach jakie świadczy,
  • tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności danej instytucji. 

Zarządzenie nr 423.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami