Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

Koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Treść

Koordynator do spraw dostępności to nowa funkcja, wprowadzona przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z  art. 14 ustawy każdy organ władzy publicznej ma obowiązek wyznaczyć co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności. 

Czym zajmuje się koordynator do spraw dostępności? 

Zadania tej osoby to m.in.:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o danym podmiocie i usługach jakie świadczy,
  • tworzenie i wdrażanie planu na rzecz poprawy dostępności danej instytucji. 

Zarządzenie nr 423.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami