Przejdź do stopki

Projekt „Zdalna Szkoła”

Projekt „Zdalna Szkoła”

Treść

PROJEKT ”ZDALNA SZKOŁA”


Gmina Krynica-Zdrój w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant 
w wysokości 70.000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów 
z Gminy Krynica-Zdrój


Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakupione laptopy umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 70.000 zł, do szkół podstawowych w Gminie Krynica-Zdrój trafił sprzęt komputerowy dla uczniów. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.