Przejdź do stopki

Komunikat Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie pracy Urzędu Miejskiego

Komunikat Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie pracy Urzędu Miejskiego

Treść

UWAGA!!!

KOMUNIKAT

 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną od 22 marca br. do odwołania, Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju zamknięty będzie dla bezpośredniej obsługi mieszkańców.

Sprawy urzędowe należy załatwiać za pośrednictwem internetu, platformy e-PUAP lub telefonicznie.

Jedynie w sytuacjach wyjątkowych (np. rejestracja zgonu), w których konieczny będzie osobisty kontakt z pracownikiem Urzędu, obsługa klienta możliwa będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Pisma można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Urzędu.

W trosce o zdrowie nas wszystkich proszę o stosowanie się do powyższych zasad.

Piotr Ryba
Burmistrz Krynicy-Zdroju

Pobierz Komunikat Burmistrza Krynicy-Zdroju z formacie pdf (476 KB)

WYDZIAŁ/stanowisko

NR TELEFONU

STRAŻ MIEJSKA - Komendant

 18 472 55 97

PATROL

18 472 55 37, 603 925 971

KANCELARIA

18 472 55 00

URZĄD STANU CYWILNEGO

 18 472 55 19

Meldunki

18 472 55 17

Dowody osobiste

18 472 55 18

Ewidencja działalności gospodarczej

18 472 55 13

Referat Podatków i Opłat - kierownik

18 472 55 27

Podatki

18 472 55 38, 18 472 55 47

Wydział Inwestycji i Mienia - dyrektor

18 472 55 23

Gospodarka Lokalowa - kierownik

18 472 55 31

Gospodarka lokalowa

18 472 55 30

Dzierżawy, geodezja

18 472 55 32

Plan zagospodarowania przestrzennego

18 472 55 43, 18 472 55 34

Środki zewnętrzne

18 472 55 11

Drogi, oświetlenie uliczne

18 472 55 35

Warunki zabudowy

18 472 55 54

Architekt

18 472 55 33

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

18 472 55 35

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - dyrektor

18 472 55 06

Odśnieżanie, pracownicy komunalni

18 472 55 06

Gospodarka leśna, środowisko

18 472 55 36

Odpady komunalne

18 472 55 46

SEKRETARIAT BURMISTRZÓW

18 472 55 55

SKARBNIK GMINY

18 472 55 24

Wydział Finansowo-Budżetowy – kierownik

18 472 55 25

Księgowość

18 472 55 45, 18 472 55 44

Wydział Spraw Obywatelskich – dyrektor

18 472 55 40

Archiwum

18 472 55 14

Informatyk

18 472 55 16

BIURO RADY MIEJSKIEJ

18 472 55 26

KASA

18 472 55 28

Informacja turystyczna, sport, kultura

18 472 55 77, 18 472 55 88

STANOWISKO ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

18 472 55 60

Profilaktyka uzależnień

18 472 55 48

Promocja, BIP

18 472 55 12