Przejdź do stopki

Komunikat z dnia 30 listopada 2020 r.

Komunikat z dnia 30 listopada 2020 r.

Treść

Zaleca się załatwianie spraw urzędowych  za pośrednictwem internetu, platformy e-PUAP lub telefonicznie. Pisma można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Urzędu.

Jedynie w sytuacjach wyjątkowych (np. rejestracja zgonu), w których konieczny jest osobisty kontakt z pracownikiem Urzędu, obsługa klienta możliwa będzie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się przy czym:

  1. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.
  2. W budynku zachować bezpieczną odległość od innych osób w nim przebywających - min. 1,5 metra oraz 1 osoba na jedno stanowisko.
  3. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w Urzędzie.
  4. W trakcie przebywania w Urzędzie ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych).

W trosce  o zdrowie  nas wszystkich prosimy o zastosowanie się do komunikatu.

WYDZIAŁ/stanowisko

NR TELEFONU - prefiks 18

URZĄD STANU CYWILNEGO

472 55 19

Wydział Spraw Obywatelskich – dyrektor

472 55 40

Archiwum

472 55 14

KANCELARIA

472 55 00

Meldunki

472 55 17

Dowody osobiste

472 55 18

Informatyk

472 55 16

BIURO RADY MIEJSKIEJ

472 55 26

KASA

472 55 28

INFORMACJA TURYSTYCZNA, sport, kultura

472 55 77, 472 55 88

STRAŻ MIEJSKA Komendant

472 55 97

PATROL

472 55 37 , 603 925 971

STANOWISKO ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

472 55 60

Ewidencja działalności gospodarczej

472 55 13

Promocja, BIP

472 55 12

Profilaktyka uzależnień

472 55 00

SEKRETARIAT BURMISTRZÓW

472 55 55

SKARBNIK GMINY

472 55 24

Wydział Finansowo-Budżetowy – kierownik

472 55 25

Księgowość

472 55 45, 472 55 44

Referat Podatków i Opłat - kierownik

472 55 27

Podatki

472 55 38, 472 55 47

Wydział Inwestycji i Mienia - dyrektor

472 55 23

Gospodarka Lokalowa - kierownik

472 55 31

Gospodarka lokalowa

472 55 30

Dzierżawy, geodezja

472 55 32

Plan zagospodarowania przestrzennego

472 55 43/34

Środki zewnętrzne

472 55 11

Drogi, oświetlenie uliczne

472 55 35

Warunki zabudowy

472 55 54

Architekt

472 55 33

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

472 55 00

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - dyrektor

472 55 06

Odśnieżanie, pracownicy komunalni

472 55 06

Gospodarka leśna, środowisko

472 55 36

Odpady komunalne

472 55 46