Przejdź do stopki

Komunikat z dnia 16 lipca 2020 r.

Komunikat z dnia 16 lipca 2020 r.

Treść

Wejście do Urzędu Miejskiego możliwe jest  

w ograniczonym  zakresie:

czynna jest kasa Urzędu, pozostałe biura pozostają zamknięte dla interesantów.
Kasa czynna jest w poniedziałki 8:30-14:00, wtorek-piątek 8:00-13:00

Prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami lub uzyskanie informacji w Kancelarii Urzędu.


Przepraszamy za utrudnienia

WYDZIAŁ/stanowisko

NR TELEFONU - prefiks 18

URZĄD STANU CYWILNEGO

472 55 19

Wydział Spraw Obywatelskich – dyrektor

472 55 40

Archiwum

472 55 14

KANCELARIA

472 55 00

Meldunki

472 55 17

Dowody osobiste

472 55 18

Informatyk

472 55 16

BIURO RADY MIEJSKIEJ

472 55 26

KASA

472 55 28

INFORMACJA TURYSTYCZNA

472 55 77, 472 55 88

STRAŻ MIEJSKA Komendant

472 55 97

PATROL

472 55 37 , 603 925 971

STANOWISKO ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

472 55 60

Ewidencja działalności gospodarczej

472 55 13

Promocja, BIP

472 55 12

Sport, kultura, profilaktyka

472 55 48

SEKRETARIAT BURMISTRZÓW

472 55 55

SKARBNIK GMINY

472 55 24

Wydział Finansowo-Budżetowy – kierownik

472 55 25

Księgowość

472 55 45, 472 55 44

Referat Podatków i Opłat - kierownik

472 55 27

Podatki

472 55 38, 472 55 47

Wydział Inwestycji i Mienia - dyrektor

472 55 23

Gospodarka Lokalowa - kierownik

472 55 31

Gospodarka lokalowa

472 55 30

Dzierżawy, geodezja

472 55 32

Plan zagospodarowania przestrzennego

472 55 43/34

Środki zewnętrzne

472 55 11

Drogi, oświetlenie uliczne

472 55 35

Warunki zabudowy

472 55 54

Architekt

472 55 33

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

472 55 00

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - dyrektor

472 55 06

Odśnieżanie, pracownicy komunalni

472 55 06

Gospodarka leśna, środowisko

472 55 36

Odpady komunalne

472 55 46