Przejdź do stopki

Muzeum Nikifora w Krynicy ponownie otwarte od dnia 23 maja 2020 r.

Muzeum Nikifora w Krynicy ponownie otwarte od dnia 23 maja 2020 r.

Treść

Muzeum Nikifora w Krynicy ponownie otwarte od dnia 23 maja 2020 r. 

wtorek – sobota

10.00 – 13.00
14.00 – 17.00

ostatnie wejście na ekspozycję o godz. 16.30

niedziela
10.00 – 15.00
ostatnie wejście na ekspozycję o godz. 14.30

Muzeum Nikifora jest nieczynne w poniedziałki, dni poświąteczne, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, Boże Ciało oraz 1 stycznia, 6 stycznia, 1 listopada, 25 i 26 grudnia.

Dniem wolnym od opłat za wstęp jest niedziela.


Bilety

normalny – 14 zł
ulgowy* – 10 zł
ulgowy dla dzieci i młodzieży w grupach zorganizowanych –
(15 osób lub więcej) – 8 zł

W kasie Muzeum Nikifora można płacić kartami płatniczymi

Zwiedzający zobowiązani są do zachowania bezpieczeństwa sanitarnego poprzez:
zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego oraz utrzymywania co najmniej 2-metrowego dystansu od innych osób, a także stosowania się do bieżących zaleceń głównego inspektora sanitarnego;

Zwiedzanie ekspozycji odbywa się:
– bez komentarza przewodnika;
– bez możliwości korzystania z wyświetlaczy dotykowych;
– bez możliwości korzystania z szatni;
– zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania;
– indywidualne lub w grupie liczącej max. 5 os.;

W przestrzeni wystawienniczej może przebywać jednorazowo nie więcej niż 10 osób;
Osoby niepełnoletnie zwiedzają wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, rodzice i opiekunowie prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za osoby, którymi się opiekują;

Rezerwacja telefoniczna: osoby które dokonały rezerwacji, zwiedzają ekspozycję w pierwszej kolejności; rezerwacja codziennie (z wyłączeniem poniedziałku) tel. 18 471 53 03 w godz. 10.00-13.00 i 14.00-16.00;

Regulamin dla zwiedzających Muzeum Nikifora - Galerię Sztuki "Romanówka" w Krynicy-Zdroju>>


Modernizacja Muzeum Nikifora została wykonana w ramach projektu "Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020