Strona jest obecnie aktualizowana, nie wszystkie jej elementy mogą działać poprawnie - za możliwe utrudnienia przepraszamy

Przejdź do stopki

ZARZĄDZENIE NR 749.2021 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

Treść

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 z 2021 r. poz. 1038.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1., podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia nr 749.2021 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

WYKAZ

obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

l.p. 1

Nr działki: 667/6

Powierzchnia w ha: 0.48852700

Nr księgi wieczystej: KW NS1M/000018828/7

Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój ul. Szkolna 3

Opis nieruchomości i cel umowy: 

 1. Lokal użytkowy znajdujący się na IV piętrze budynku przy
  ul. Szkolnej 3 w Krynicy-Zdroju o łącznej powierzchni: 50,02 m2 (sala nr 61), z możliwością korzystania z wc znajdującego się na tym samym piętrze.
 2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.
 3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na rzecz: Fundacji AKEDA na okres od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.
 4. Działalność: niekomercyjna pracownia malarska

OPŁATY: 

 1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za lokal o pow. 50,02 m2) - 600,00 zł netto + 23 % VAT,
 2. Opłata za korzystanie z wynajmowanego pomieszczenia uwzględnia opłaty niezależne od właściciela – zużycie za media
  tj. wodę, kanał, energię elektryczną, centralne ogrzewanie.
 3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej.

Termin wnoszenia opłat - według umowy do 15-tego każdego miesiąca.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości do 14.09.2021 r.