Przejdź do stopki

Załącznik do Zarządzenia nr 552.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 09 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

Załącznik do Zarządzenia nr 552.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 09 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

Treść

WYKAZ
obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem

 

L.p.

 

Nr działki

 

Powierzch-nia

w

ha

 

Nr księgi  wieczystej

 

Położenie  nieruchomości

 

Opis nieruchomości i cel umowy

 

OPŁATY

 

 

 

 

 

 

 1. Termin  wnoszenia  opłat - według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
 2. Warunki zmiany wysokości i opłat:
 1. stawka czynszu corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów

i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.

 1. opłaty niezależne od właściciela-według zużycia
  i obowiązujących stawek oraz cen.          

                                  

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2049

 

 

 

 

0,0629

 

 

 

KW NS1M/00005902/6

 

 

    

 

 

Krynica-Zdrój

ul. Kraszewskiego 31

 

 

 

 

 1. Lokal  użytkowy znajdujący się w budynku położonym przy
  ul. Kraszewskiego 31 w Krynicy-Zdroju o pow.  16,20 m2.
 2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
 3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r., na rzecz dotychczasowego najemcy.
 4. Zakład krawiecki.

 

 

 1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2)  - 9,59 zł netto + 23 % VAT,
 2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, śmieci, energia elektryczna) według zużycia,
 3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości do dnia 29.12.2020 r.