Przejdź do stopki

Załącznik do Zarządzenia nr 549.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie

Treść

WYKAZ obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do oddania w użyczenie

 

Lp.

 

Nr działki

 

Powierzch-nia

w ha

 

Nr księgi  wieczystej

 

Położenie  nieruchomości

 

Opis nieruchomości i cel umowy

 

OPŁATY

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Opłaty niezależne od właściciela-według zużycia i obowiązujących
stawek oraz cen.          

 

          

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

 

 

 

0,0696

 

 

KW NS1M/00014778/3

 

 

    

 

Krynica-Zdrój

ul. Park Sportowy im. dra Juliana Zawadowski-ego 1

 

 

 

 1. Lokal  użytkowy znajdujący się na I piętrze w budynku położonego przy ul. Park Sportowy im. dra Juliana Zawadowskiego 1
  w Krynicy-Zdroju o pow. 173,70 m2.
 2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie – indywidualne c. o.
 3. Lokal przeznaczony do oddania w użyczenie na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r., na rzecz: Fundacji „Kuźnia Kołodzieja”.
 4. Użyczony lokal, będzie użytkowany wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krynicy-Zdroju, w porozumieniu z Dyrektorem jednostki.
 5. Zawarcie umowy użyczenia pod warunkiem uregulowania wszelkich należności z tytułu czynszu i opłat wynikających z umowy najmu
  nr 43/U/2019.

 

 

 

 1. Lokal oddany w użyczenie.
 2.  Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, śmieci, energia elektryczna, gaz) według zużycia).
 3. Z chwilą zawarcia umowy użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z art. 35  ust. 1  ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości do dnia
27 grudnia 2020 r