Przejdź do stopki

Załącznik do Zarządzenia nr 545.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem

Treść

 1. Nr działki: 936
  powierzchnia 
  0,0285 ha 
  KW
  NS1M/00015898/7
  położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój ul Kraszewskiego 70 
  Opis nieruchomości i cel umowy
 • Lokal użytkowy o pow. 11,78 m2 znajdujący się na parterze budynku położonego przy ul. Kraszewskiego 70 w Krynicy-Zdroju.
 • Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.
 • Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.01.2021 r.
  do 31.12.2023 r.,
  na rzecz dotychczasowego najemcy.
 • Działalność handlowo-usługowa.

Opłaty: 

 1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2 – 71,65 zł netto + 23 % VAT).
 2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, śmieci, energia elektryczna) według zużycia,
 3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. Termin wnoszenia  opłat - według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
 2. Warunki zmiany wysokości i opłat:
 1. w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego stawka czynszu waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.
 2. opłaty niezależne od właściciela-według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen

2. Działka nr 936
Powierzchnia: 
0,0285 ha 
KW NS1M/00015898/7
Położenie nieruchomości: Krynica-Zdrój ul Kraszewskiego 70
Opis nieruchomości i cel umowy: 

 1. Lokal użytkowy o pow. 37,59 m2 znajdujący się na parterze budynku położonego przy ul. Kraszewskiego 70 w Krynicy-Zdroju.
 2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.
 3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.01.2021 r.
  do 31.12.2023 r.,
  na rzecz dotychczasowego najemcy.
 4. Zakład pogrzebowy

Opłaty:

 1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2 – 21,89 zł netto + 23 % VAT).
 2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, śmieci, energia elektryczna) według zużycia,
 3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 1. Termin wnoszenia  opłat - według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
 2. Warunki zmiany wysokości i opłat:
 1. w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego stawka czynszu waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.
 2. opłaty niezależne od właściciela-według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen

3. Działka nr 936
Powierzchnia: 
0,0285 ha

 

W NS1M/00015898/7
Położenie nieruchomości  Krynica-Zdrój ul Kraszewskiego 70
Opis nieruchomości i cel umowy:

 1. Lokal użytkowy o pow. 14,45 m2 znajdujący się na parterze budynku położonego przy ul. Kraszewskiego 70 w Krynicy-Zdroju.
 2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną,  wodno-kanalizacyjną.
 3. Lokal przeznaczony do oddania w najem na okres od 01.01.2021 r.
  do 31.12.2023 r.,
  na rzecz dotychczasowego najemcy.
 4. Zakład pogrzebowy.

Opłaty:

 1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2 – 21,08 zł netto + 23 % VAT).
 2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, śmieci, energia elektryczna) według zużycia,
 3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 1. Termin wnoszenia  opłat - według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
 2. Warunki zmiany wysokości i opłat:
 1. w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego stawka czynszu waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.
 2. opłaty niezależne od właściciela-według zużycia i obowiązujących stawek oraz cen.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2020 poz. 1990), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości do dnia 20 grudnia 2020 r  .