Przejdź do stopki

Załącznik do Zarządzenia Nr 536.2020 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 25.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do najmu

Treść

 

Lp.

 

Nr działki

 

Powierz-
chnia

w

ha

 

Nr księgi  wieczystej

 

Położenie  nieruchomości

 

Opis nieruchomości i cel umowy

 

OPŁATY

 

 

 

 

 1. Termin  wnoszenia  opłat - według umowy do 15-tego każdego miesiąca.
 2. Warunki zmiany wysokości i opłat:
 1. stawka czynszu corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów

i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.

 1. opłaty niezależne od właściciela-według zużycia
  i obowiązujących stawek oraz cen.          

 

 

1

 

 

1913

(powst-ałej
z działki 692/1)

 

0.0821

 

KW NS1M/00017351/5

     

Krynica-Zdrój

ul. Pułaskiego 2

 

 

 1. Lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku położonego przy ul. Pułaskiego 2 w Krynicy-Zdroju o pow. 120,00 m2.
 2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową.
 3. Czas trwania umowy ustala się na okres od 01.01.2021 r.
  do 31.12.2023 r., z przeznaczeniem na rzecz dotychczasowego najemcy.
 4. Działalność gastronomiczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Czynsz (miesięczna stawka czynszu za 1 m2 – 50,00 zł netto plus 23 % VAT),
 2. Opłaty niezależne od właściciela (woda, kanał, śmieci, energia elektryczna, gaz) według zużycia).
 3. Z chwilą zawarcia umowy najmu, Biorący w najem zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej oraz deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), wykaz podany zostaje do publicznej wiadomości do dnia 
15 grudnia 2020 r.