Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Miłośników Małej Ojczyzny Berest

Stowarzyszenie Miłośników Małej Ojczyzny Berest

Treść

KRS: 00 00 565035     REGON: 362004121      NIP: 734-35-32-817

 

Berest 15
33-380 Krynica-Zadrój
tel. 792060358
e-mail: stowarzyszenie.mmoberest@gmail, 
www.nasza-mala-ojczyzna.pl 

 

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest:
a) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, gospodarczego, kulturalnego, a w szczególności utrwalanie tradycji, obyczajów  polskich,
b) wzmocnienie więzi miejscowej ludności  z  „małą ojczyzną”, pielęgnowanie jej tradycji i dziedzictwa
c) poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców, w tym poprawa stanu  lokalnej infrastruktury
d) integracja mieszkańców poprzez  łączenie pokoleń, pomoc wzajemną, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej
e) promowanie zdrowego stylu życia
f) planowanie i organizowanie działań  rekreacyjno-sportowych, kulturalnych i turystycznych członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców miejscowości
g) działalność charytatywna,
h) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
i) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
j) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
k) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci, młodzieży i seniorów.
ł) organizowanie i prowadzenie zbiórek publicznych

 

Zakres działalnosci

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalnosć na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Zarząd

Teresa Rucka - Prezes                              
Jolanta Nowak - Wiceprezes

 

Najważniejsze osiągnięcia

Jesteśmy młodą organizacją pozarządową, zarejestrowaną w KRS w lipcu 2015 roku. W 2015 roku realizowaliśmy projekt Narodowego Centrum Kultury przy współpracy z CK Krynica-Zdrój. Były to m.in. warsztaty organizowane dla mieszkańców Berestu, przedstawienia teatralne, wycieczka do Miasteczka Galicyjskiego. Dodatkowo włączyliśmy się w organizacje festynu "Półmetek wakacji 2015", uroczyste otwarcie boiska sportowego. W okresach przedświątecznych zorganizowaliśmy warsztaty ozdób świątecznych, robienia palm, pisanek, bombek. 2016 rok rozpoczęliśmy organizacją przeglądu grup kolędniczych i przedstawień bożonarodzeniowych, zakończonych sukcesem, ponieważ cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Planujemy powtarzać te spotkania, warsztaty, przeglądy cyklicznie w przyszłych latach. Razem z Fundacją Renovo i Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Polany organizowaliśmy charytatywny "Bieg po Dom" dla naszej mieszkanki, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Plany

Członkowie stowarzyszenia włączą się w pracę na rzezc miejscowości z organizacjami działającymi  w Bereście.